Siis kui palju erinevaid asutusi vajavad ühtset ideed…